PID: 1032
CID:

Projekt: Romantilise Rannatee Lõikuspidu Allikukivil

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus)

Toetuse summa 6 000, kogumaksumus 6 667.
Projekti eesmärgid ja: kahe aasta jooksul korraldatavate ürituste eesmärgiks on kohaliku toidu ja joogi propageerimine läbi sellele uue metsikuma vaatenurga andmise ja gurmeehõngu lisamise. Romantilise Rannatee piirkonnas on välja töötamisel eristuv ja omanäoline „Metsikute maitsete“ kontseptsioon, mille toimivust Lõikuspeoga soovitaks kontrollida ja tutvustada.

 

Projekt: Allikukivi Veinimõisa tegevuste moderniseerimine

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 214-2020 meede Covid-19 Taasterahastu vahendite toel ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine)

 Toetuse summa 7 762,30, kogumaksumus 12 937,17.

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: COVID-19 kriisist põhjustatud olukorras ettevõtte tegevuste moderniseerimine läbi protsesside automatiseerimise, uute ja energiasäästlikumate seadmete hankimise, millega tagatakse ettevõtte jätkusuutlikkus.

Projekt on läbiviimise faasis ja soetatud on  ATV järel veetav hooldusniiduk, mis võimaldab oluliselt väiksema ajakuluga ja efektiivsemalt niita õigeid tehnilisi võimalusi kasutades, õige niidukõrgusega erinevaid maastikuvorme, haljasalasid ja teeääri.

Projekt: Allikukivi Veinimõisa tegevuse mitmekesistamine

 

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 214-2020 meede Covid-19 Taasterahastu vahendite toel ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine)

Toetuse summa 19 999,55, kogumaksumus 34 490,45.

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: COVID-19 kriisist tuleneva olukorraga sobiva majutusvõimaluse loomine. Selleks soetatakse projekti raames neli glämping tüüpi telki koos ühe ahjuga hooaja pikendamiseks. Veinikoja niiskusrežiimi parandamiseks paigaldatakse välisseinale maapinnast allapoole hüdroisolatsioon, rajatakse drenaažisüsteem ning uuendatakse vihmavee piirkonnast eemale suunamise süsteemi. Samuti parandatakse osa rondeeli tugimüürist. Tootmistehnoloogia uuendamiseks soetatakse korkija metallkorkide paigaldamiseks ning tamme vaadid toodete kvaliteedi tõstmiseks.

Projekt on läbiviimise faasis. Eesmärgiks on külastajate arvu kasvatamine Romantilisel Rannateel.

 

Projekt: Rabarberipäev Allikukivil

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (Aktiivne kogukond)

Toetuse summa 15 000, kogumaksumus 16 500.
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: kolme aasta jooksul korraldatavate ürituste eesmärgiks on kohaliku toidu propageerimine ja kasutusvõimaluste tutvustamine. Samuti külastajate arvu kasvatamine Romantilisel Rannateel.

Projekt: Allikukivi pargi virtuaaltuur

 

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 214-2020 meede Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus)

Toetuse summa 1508,40, kogumaksumus 2 514.00

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Virtuaaltuur on oluline ja kaasaegne turundusvahend Rannatee ühe omapärasema külastusobjekti, Allikukivi pargi ja häärberi, turundamiseks meedia vahendusel. Virtuaaltuuri abil soovitakse jõuda potensiaalste külastajateni, neis huvi äratada ja seeläbi külatajate arvu kasvatada. Eesmärgiks on külastajate arvu kasvatamine Romantilisel Rannateel.

 

Projekt: Külastusruumide rajamine Allikukivi Veinimõisa keldriruumidesse

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 214-2020 meede Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine)

Toetuse summa 19 831.35, kogumaksumus 33 052.25

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Uute külastajaruumide kasutuselevõtuga suureneb võimalus külastajate paremaks teenindamiseks. Uutes ruumides on võimalik ilmast sõltumatult viia läbi degusteerimisi, tutvustada veinitegemist, korraldada seminare ja üritusi. Külastajaruumide kasutusele võtmine võimaldab pikendada külastushooaega hooajast sõltumatuks. Hooajast sõltumatu külastusvõimaluse loomine toob juurde külastuse kasvu vähemalt 1,3 korda aastas.

Projekt: Allikukivi häärberi keldri kohandamine tootmisruumideks

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 214-2020 meede Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine)

Toetuse summa 49 762,38, kogumaksumus 99 524,76

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Projekti eesmärgiks on luua ajalooliste müüride vahele kaasaegseid toidutootmise nõudeid arvestav veinikoda. Uued ruumid võimaldavad võtta kasutusele väiketootmiseks mõeldud seadmed ja kasvatada tootmismahtu rohkem kui 3 korda. Uue veinikoja planeerimisel on arvestatud külastaja teekonnaga tootmisruumides, mis võimaldab pakkuda elamust keldri ajaloolisest arhitektuurist ja üllatusmomenti kaasaegsest tootmisest.

Projekti elluviimisel suurenev tootmisvõimsus võimaldab ettevõttel tagada majandustegevuse jätkusuutlikkust ning jätkata arendustegevustega nii tootearenduses, kui turismiteenuste arendamises. Suuremad ruumid ja suurem tootmismaht võimaldavad luua juurde ka töökohti.

Veinikoja valmimisel tekib võimalus uute turismitoodete väljaarendamiseks, mis kasvataks külastajate arvu vähemalt kolm korda, muutes Allikukivi Veinimõisa piirkonna üheks atraktiivsemaks ja külastatavamaks turismiobjektiks. Samuti tooks turistide külastatavuse tõus majanduslikku kasu ka sama piirkonna teistele ettevõtetele ning aitaks kasvada ja laieneda võrgustikuna.

Projekt: Väiketööstuse seadmete soetamine

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 214-2020 meede Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine)

Toetuse summa 13 024,80, kogumaksumus 21 708

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Väiketootmiseks mõeldud tootmisseadmed võimaldavad tootmist suurendada kolm korda. Projekti raames on plaanis hankida marjade ja puuviljade ümbertöötlusvahendid: õunapurusti, marjapurusti ja press ning mahutid veini kääritamiseks ning küpsemiseks, suurendades mahutite mahtu 6000 liitri võrra. Samuti on plaanis soetada mahutite suurust arvestav villimisseade, vajalikud voolikud ja pumbad. Investeering kataks kogu tootmisahela kolm korda suurema tootmisvõimsuse korral.