PID: 2046
CID:

Projekt: Allikukivi pargi virtuaaltuur

 

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 214-2020 meede Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus)

Toetuse summa 1508,40, kogumaksumus 2 514.00

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Virtuaaltuur on oluline ja kaasaegne turundusvahend Rannatee ühe omapärasema külastusobjekti, Allikukivi pargi ja häärberi, turundamiseks meedia vahendusel. Virtuaaltuuri abil soovitakse jõuda potensiaalste külastajateni, neis huvi äratada ja seeläbi külatajate arvu kasvatada. Eesmärgiks on külastajate arvu kasvatamine Romantilisel Rannateel.

 

Projekt: Külastusruumide rajamine Allikukivi Veinimõisa keldriruumidesse

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 214-2020 meede Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine)

Toetuse summa 19 831.35, kogumaksumus 33 052.25

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Uute külastajaruumide kasutuselevõtuga suureneb võimalus külastajate paremaks teenindamiseks. Uutes ruumides on võimalik ilmast sõltumatult viia läbi degusteerimisi, tutvustada veinitegemist, korraldada seminare ja üritusi. Külastajaruumide kasutusele võtmine võimaldab pikendada külastushooaega hooajast sõltumatuks. Hooajast sõltumatu külastusvõimaluse loomine toob juurde külastuse kasvu vähemalt 1,3 korda aastas.

Projekt: Allikukivi häärberi keldri kohandamine tootmisruumideks

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 214-2020 meede Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine)

Toetuse summa 49 762,38, kogumaksumus 99 524,76

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Projekti eesmärgiks on luua ajalooliste müüride vahele kaasaegseid toidutootmise nõudeid arvestav veinikoda. Uued ruumid võimaldavad võtta kasutusele väiketootmiseks mõeldud seadmed ja kasvatada tootmismahtu rohkem kui 3 korda. Uue veinikoja planeerimisel on arvestatud külastaja teekonnaga tootmisruumides, mis võimaldab pakkuda elamust keldri ajaloolisest arhitektuurist ja üllatusmomenti kaasaegsest tootmisest.

Projekti elluviimisel suurenev tootmisvõimsus võimaldab ettevõttel tagada majandustegevuse jätkusuutlikkust ning jätkata arendustegevustega nii tootearenduses, kui turismiteenuste arendamises. Suuremad ruumid ja suurem tootmismaht võimaldavad luua juurde ka töökohti.

Veinikoja valmimisel tekib võimalus uute turismitoodete väljaarendamiseks, mis kasvataks külastajate arvu vähemalt kolm korda, muutes Allikukivi Veinimõisa piirkonna üheks atraktiivsemaks ja külastatavamaks turismiobjektiks. Samuti tooks turistide külastatavuse tõus majanduslikku kasu ka sama piirkonna teistele ettevõtetele ning aitaks kasvada ja laieneda võrgustikuna.

Projekt: Väiketööstuse seadmete soetamine

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 214-2020 meede Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine)

Toetuse summa 13 024,80, kogumaksumus 21 708

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused: Väiketootmiseks mõeldud tootmisseadmed võimaldavad tootmist suurendada kolm korda. Projekti raames on plaanis hankida marjade ja puuviljade ümbertöötlusvahendid: õunapurusti, marjapurusti ja press ning mahutid veini kääritamiseks ning küpsemiseks, suurendades mahutite mahtu 6000 liitri võrra. Samuti on plaanis soetada mahutite suurust arvestav villimisseade, vajalikud voolikud ja pumbad. Investeering kataks kogu tootmisahela kolm korda suurema tootmisvõimsuse korral.